piątek, 12 stycznia 2018

Nowe wyzwanie

Zostałam szkolnym koordynatorem prac w programie Szkoła z klasą 2.0
Pracujemy w zespole nauczycieli, którzy lubią rozwijać się i poznawać ciekawe rozwiązania w edukacji.
Nasze hasło tegoroczne to DOBRE RELACJE, zastanawiamy się, jak uczynić szkołę bardziej przyjazną dla wszystkich jej podmiotów.

Odbyliśmy już dwie debaty( w zespole nauczycieli 2.0 oraz uczniowską), przeprowadziliśmy ankiety wśród rodziców i nauczycieli, dyskusje na lekcjach z wychowawcami, powstała szkolna tablica inspiracji.
Wyniki naszej pracy w pierwszym semestrze posłużą wdrażaniu zmian w semestrze drugim.
Wszystkie działania opisujemy na platformie Szkoły z klasą 2.0, a pomoc i materiały szkoleniowe otrzymujemy od Fundacji.

2 komentarze: